Disclaimer

Viverion besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze site. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Aan de getoonde informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Viverion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de teksten, foto's en grafische voorstellingen op de website van Viverion mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viverion.