Contact

Energielabel en energie-index

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Vóór 2015 was er alleen sprake van energielabels. Sinds 2015 zijn er twee meetsystemen:

  • Energielabel, dit wordt uitgedrukt in letters
    Dit label geeft met letters en kleuren aan hoe energiezuinig de woning is. Klasse A++ (donkergroen) is zuinig, klasse G (rood) is onzuinig. Het energielabel geeft snel inzicht in de energetische kwaliteit van de woning en de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren.
  • Energie-index, dit wordt uitgedrukt in getallen
    Een energie-index geeft met getallen aan hoe energiezuinig de woning is. Een energie-index van 0,6 of lager is zeer energiezuinig en een energie-index van 2,6 is zeer onzuinig. De energie-index is vooral bedoeld voor verhuurders van huurwoningen en is medebepalend voor het aantal huurpunten dat een woning krijgt.

De twee systemen lijken op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. In dit schema ziet u hoe zij zich tot elkaar verhouden.

Weten hoe energiezuinig uw woning is?

Dat kunt u online opvragen. Ga naar www.energielabel.nl en vul uw postcode en huisnummer in. 

Meer informatie over energielabeling?

De Rijksoverheid informeert u uitgebreid op de www.rijksoverheid.nl.