Onderzoek in 2023

Onderzoek flora en fauna in 2023

Onderzoeksbureau Eelerwoude gaat voor Viverion in 2023 een aantal straten en wijken onderzoeken. Medewerkers van Eelerwoude lopen door de wijk om te kijken welke diersoorten er leven. Dat doen zij een aantal keer in de periode maart tot oktober.

Het onderzoeksbureau Eelerwoude onderzoekt de volgende gebouwbewonende soorten:

Vleermuis: in vijf bezoekrondes tussen 15 mei tot en met september, bekijken de onderzoekers de aanwezigheid van vleermuizen. Hierbij zoeken ze naar verblijfplaatsen maar ook vliegroutes en foerageergebieden. Het onderzoek gebeurt vooral in de nacht, tijdens zonsondergang of voor zonsopgang.

Huismus: De onderzoekers bekijken het aantal nestlocaties van de huismus, die met name onder dakpannen nestelen. Dat gebeurt in twee veldrondes tussen 1 april en 15 mei.

Gierzwaluw: Gierzwaluwen worden onderzocht tijdens drie bezoeken tussen half mei en half juli. Dan tellen de onderzoekers de bezette nesten waarbij wordt gelet op in en uitvliegende dieren.

Overige soorten: tijdens de bestaande onderzoeken wordt ook gekeken naar  andere (beschermde) soorten.

 

Gemeente Rijssen-Holten

  • In Rijssen onderzoekt Eelerwoude de hele bebouwde kom op gebouwbewonende soorten. Dat is om een overzicht van beschermde fauna te maken. Daarmee kunnen we voor de komende jaren bepalen welke maatregelen we moeten treffen als we iets (ver)bouwen of onderhoud uitvoeren aan ons woningbezit.

Gemeente Lochem

  • In Lochem: omgeving van Albert Hahnweg, Prinses Marijkelaan, Bergweg, Rembrandtlaan, Nassaulaan, graaf Adolflaan, Pillinkstraat.
  • In Barchem: omgeving Van Damstraat en Bosweg.
  • In Laren: omgeving van De Bakkerij, Laarkamp, Deventerweg, De Kamp, Postelstraat, Heuvelstraat , Kloosterweg, Braninkkamp, Molenbeek, Veldhoenstraat.

Gemeente Hof van Twente

  • In Goor: omgeving Van Kollaan, Thomas Ainsworthstraat, Rozenstraat, Leliestraat
  • In Diepenheim: Lindelaan
  • In Markelo: Molenstraat, Stokkumerweg, Prinses Beatrixstraat, Roosdomsweg, Smitjan, Burg. Korthals Alteslaan.