Huurdersvereniging Goor en omstreken

Wat doen wij?
Wij komen op voor de belangen van huurders. Dat doen we door: 

  • het ondersteunen van bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van huurders/wijkbewoners als zich problemen voordoen in de wijk 
  • het vertegenwoordigen van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente waarbij het gaat om algemeen beleid op bijvoorbeeld: woonlasten, jaarlijkse huurverhogingen, woningtoewijzing, woning uitzetting en onderhoudsbeleid;  

Samenstelling van het dagelijks bestuur:

  • AndrĂ© Morsink, voorzitter
  • Frits de Groot, secretaris
  • Harry Verheul, penningmeester

Algemene bestuursleden:
Anke Blekkenhorst, Yakup Kekik, Barbara Trienen en Geert Wolff. 

Waarom een huurdersvereniging?
De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid verschuift voor een groot deel van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel gaan zitten, mogen huurders niet ontbreken. Gemeenten en woningcorporaties worden door het Rijk verplicht gesteld op onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid inspraak te bieden aan organisaties van huurders. Het ligt nu voor een groot deel aan de huurders om hier gebruik van te maken en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de gemeente en de verhuurder te bereiken.

Jaarverslag 2018 en Algemene Huurdersvergadering 2019
Jaarlijks legt de Huurdersvereniging Goor in een verslag verantwoording af over de activiteiten, inkomsten en uitgaven in het voorgaande jaar. Dit verslag wordt besproken in een algemene huurdersvergadering. In 2019 vond de jaarlijkse huurdersvergadering plaats op 25 april. Tijdens de bijeenkomst werd ook vooruitgeblikt op 2019. Het verslag van de algemene huurdersvergadering vindt u hier.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden