Wat gebeurt er met de partner/medehuurder van de overledene?

Is er een inwonende echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of medehuurder, dan wordt hij/zij automatisch hoofdhuurder met alle rechten en plichten die daarbij horen. De nieuwe hoofdhuurder beslist zelf of hij/zij de huurovereenkomst voortzet. Is dat niet het geval, dan geldt ook hier de normale opzegtermijn van één maand.

Men moet aangeven wie er in de woning achterblijft:

  • Naam achterblijvende bewoner(s)
  • Relatie tot de overledene
  • Telefoonnummer
  • IBAN nummer voor de huur

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden