Contact

Wat is onderhoud en verduurzaming?

Onderhoud

Als er verschillende soorten onderhoudswerk aan een woning nodig zijn, spreken we van gecombineerd onderhoud. De aannemer gaat bij de woningen eerst uitgebreid bekijken wat nodig is om de woning klaar voor de toekomst te krijgen. 

We werken met vaste aannemers. Ze hebben ieder een gebied waar ze de woningen aanpakken. Als de woningen allemaal goed zijn bekeken door de aannemers, vertellen we de bewoners welke werkzaamheden we aan de woning uitvoeren. Dat gebeurt meestal met een brochure waarin alle informatie staat, een persoonlijk voorstel per woning en gesprekken of bijeenkomsten waarin we de werkzaamheden uitleggen. Dit onderhoud is op verschillende onderdelen van de woning en vraagt meer van bewoners. 

Verduurzaming

Om opwarming van de aarde tegen te gaan, is er een andere manier van wonen nodig. Een duurzame manier. Deels zit dit in gedrag. Een deur open laten staan als je stookt, is niet duurzaam. Een ander deel ligt aan de staat van de woning. Daaraan kunnen we veel doen door energiebesparende maatregelen toe te passen. Met 5.600 woningen is dat een hele klus. Per woning bekijken we wat er nodig is en wat kan. We combineren het duurzaamheidswerk altijd met onderhoudswerk. Dat is prettiger voor u en handiger voor ons. Op dit moment is ruim 75 % van onze woningen klaar. De laatste 25 % ronden we voor 2028 af. Dan hebben al onze woningen gemiddeld energielabel A of hoger.

Bij het verduurzamen richten we ons in de eerste plaats op het verlagen van energieverbruik. Uiteraard moet de energiemaatregel passen binnen de bouwkundige mogelijkheden van uw huis en binnen onze financiële middelen. Wat we meestal doen is daken, spouw en vloeren isoleren. Ook plaatsen we hr++-glas en installeren een hr-ketel als die er nog niet is. Zonnepanelen zijn ook een duurzaam middel, maar zitten niet in het pakket dat wij standaard toepassen.