Governance

Goed bestuur (good governance) 

Viverion wil een succesvolle woningcorporatie zijn hetgeen zij tot uitdrukking laat komen door het blijvend investeren in kwaliteit en het vinden van een evenwicht tussen de belangen van haar huurders, medewerkers, overheid, zakenpartners en overige 'stakeholders' in de hedendaagse samenleving.

Viverion is lid van de branchevereniging Aedes, vereniging voor woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Ze zijn daarop aanspreekbaar. De AedesCode is per 1 januari 2007 vernieuwd. 

Om directie en medewerkers een leidraad te bieden bij het 'integer handelen' heeft Viverion een integriteitscode opgesteld.
Viverion wil dat de integriteitscode in de praktijk meer is dan een verzameling regels. De code is bedoeld om een praktische rol te spelen bij de dagelijkse bedrijfsvoering.
Daarnaast is er een voorziening voor het melden van misstanden (of het vermoeden ervan) in de vorm van een klokkenluiderregeling.

Naast het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen is ook een profielschets te downloaden. Het betreft hier een algemeen profiel. Indien er vacatures in de raad ontstaan zal er een specifiek, op de betreffende functie toegespitste, profielschets komen.

Downloads:
Integriteitsbeleid 
Klokkenluiderregeling 
Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Algemene profielschets Raad van Commissarissen
Akte juridische fusie / Statutenwijziging
Reglement Raad van Commissarissen en bestuur
Aedescode
Governancecode
Remuneratierapport

Nu te huur

LOCHEM,
ZWIEPSEWEG 25 J APPARTEMENT
Netto huur € 380,30

Nu te huur

Diepenheim 1 woning
Goor 1 woning
Lochem 1 woning
Rijssen 2 woningen
 
0 - Wielewaalstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 130.500,00 kk
1 - Merelstraat

Nu te koop

Goor,


Tussenwoning
Koopprijs € 105.750,00 kk
2 - Loosboerstraat

Nu te koop

Markelo,


Tussenwoning
Koopprijs € 117.000,00 kk
3 - Albert Hahnweg

Nu te koop

Lochem,


Tussenwoning
Koopprijs € 109.800,00 kk
4 - Gruttostraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 117.900,00 kk
5 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 225.000,00 von
6 - Brederostraat

Nu te koop

Goor,


Tussenwoning
Koopprijs € 119.250,00 kk
7 - Middenstraat

Nu te koop

Diepenheim,


Tussenwoning
Koopprijs € 116.100,00 kk
8 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 225.000,00 von
9 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 225.000,00 von
10 - J.M. de Bruijnstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 225.000,00 von
11 - Kievitstraat

Nu te koop

Goor,


Tussenwoning
Koopprijs € 106.200,00 kk
12 - Kievitstraat

Nu te koop

Goor,


Hoekwoning
Koopprijs € 120.600,00 kk
 
X

Om uw gegevens te beheren dient u eerst in te loggen. Als u zich nog niet geregistreerd heeft als woningzoekende, dient u dat eerst te doen via het menu Woningaanbod/Registreren.

Inloggegevens

wachtwoord vergeten wachtwoord vergeten

Voer uw registratienummer en e-mailadres in.


Inloggegevens