Algemene informatie

Planmatig onderhoud

Het woongenot van onze huurders is ons veel waard. Daarom onderhouden wij onze woningen goed. Dat doen we met vaste tussenpozen en daarom noemen we dit planmatig onderhoud. Denk bijvoorbeeld schilderwerk. 

Om te bepalen wanneer we welk onderhoud moeten uitvoeren, inspecteren wij steekproefsgewijs de buiten- en binnenkant van woningen. Deze inspecties doen wij voortdurend. U wordt hierover van tevoren schriftelijk ge├»nformeerd. Wij vragen u dan hieraan mee te werken. U kunt de inspecteur altijd vragen zich te legitimeren.  

We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om te weten of wij binnenkort ook aan uw woning planmatig onderhoud komen uitvoeren. Daarom plaatsen wij ieder voorjaar een overzicht van de geplande onderhoudsactiviteiten voor dat jaar.

Let op: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat in de loop van het jaar de planning op onderdelen wordt gewijzigd. Voordat we starten met het planmatig onderhoud aan uw woning, ontvangt u altijd schriftelijk alle informatie.

Deel deze pagina