Contact

Jaarverslagen

Ieder jaar verantwoorden we in een verslag wat we het afgelopen kalenderjaar hebben gedaan en waaraan we ons geld hebben uitgegeven. 

 

Jaarverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesti
Lees voor
Jaarverslag 2021
Lees voor

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021
Lees voor

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019
Lees voor
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Lees voor