Gemeenten en corporaties

Regelmatig voert Viverion overleg met de gemeenten, huurdersverenigingen en collega-corporaties van de gemeenten waarin zij actief is. Dit overleg gebeurt op verschillende niveaus. 

Prestatieafspraken

Op bestuurlijk niveau vindt overleg plaats tussen de directeur-bestuurder en beleidsmedewerkers van alle corporaties, wethouders en ambtenaren. Sinds de nieuwe Woningwet praten de huurdersverenigingen mee.

Op ambtelijk niveau overleggen we met ambtenaren, beleidsadviseurs en huurdersverenigingen. Met elke gemeente in ons werkgebied heeft Viverion specifieke afspraken gemaakt over volkshuisvestelijke opgaven. Dit noemen we prestatieafspraken. U kunt deze afspraken hiernaast downloaden.

Gemeente Hof van Twente 

Onze collega-corporatie in de gemeente Hof van Twente is Wonen Delden. De gemeente Hof van Twente, de huurdersverenigingen, Wonen Delden en Viverion maken jaarlijks nieuwe prestatieafspraken. 

Gemeente Lochem

Onze collega-corporatie in de gemeente Lochem is IJsseldal Wonen. IJsseldal Wonen verhuurt woningen in de kernen Almen, Eefde, Epse, Gorssel en Harfsen. De gemeente Lochem, de huurdersverenigingen, IJsseldal Wonen en Viverion hebben prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015-2018. Deze afspraken actualiseren we jaarlijks. 

Gemeente Rijssen-Holten

Onze collega-corporatie in de gemeente Rijssen-Holten is De Goede Woning. De Goede Woning verhuurt woningen in Rijssen en Holten. De gemeente Rijssen-Holten, de huurdersverenigingen, De Goede Woning en Viverion hebben prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 2020. Deze afspraken actualiseren we jaarlijks.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden