Huurdersorganisaties

Onze huurders worden vertegenwoordigd door 2 huurdersorganisaties: Stichting Huurdersbelang Viverion 0547 en Stichting Huurdersbelang Berkel- en Reggestreek. 

Samenwerkingsovereenkomst

Beide huurdersorganisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst met Viverion. Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerking, de communicatie en het overleg tussen de huurdersorganisaties en Viverion zo goed mogelijk te laten verlopen. In de overeenkomst is vastgelegd over welke onderwerpen Viverion en de huurdersorganisaties overleg voeren. De Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (Overlegwet) vormt het vertrekpunt voor de samenwerking. Dit betekent dat de huurdersorganisaties adviesrecht hebben op zowel nieuw beleid als wijzigingen in bestaand beleid. Voor servicekostenbeleid hebben de huurdersorganisaties instemmingsrecht.

De huurdersorganisaties voeren een aantal keren per jaar overleg met Viverion. Onderwerpen die daar onder andere worden besproken zijn onderhoud, verkoop van huurwoningen, fusies, leefbaarheid in de wijk en huisvesting van ouderen en bijzondere doelgroepen.