Huurdersvereniging De Berkelstreek

Huurdersvereniging De Berkelstreek

Huurdersvereniging De Berkelstreek is opgericht op 10 oktober 2019.

Waar staat Huurdersvereniging De Berkelstreek voor?

Wij komen op voor de belangen van (individuele) huurders en woningzoekenden in Barchem, Laren, Holten en de stad Lochem. Dat doen we o.a. door: 

  • Ondersteuning van bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van huurders/wijkbewoners als zich problemen voordoen in de wijk.
  • Periodiek overleg met woningcorporatie Viverion. In dit overleg bespreken partijen uiteenlopende zaken, zoals renovatie- en nieuwbouwplannen, de jaarlijkse huurverhoging, begroting, klachten van huurders en nieuw beleid.
  • Vertegenwoordiging van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente. Hierbij gaat het om beleid op het gebied van o.a. woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en renovatie/onderhoud.

Onze vereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening.

Alle huurders en woningzoekenden in het werkgebied van de vereniging kunnen gratis lid worden van de vereniging.

Samenstelling van het tijdelijk bestuur als kwartiermaker:

  • Jan Harkema, voorzitter
  • Pieter Heinstra, secretaris
  • Iris Versteegh, penningmeester

Waarom een huurdersvereniging?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid is sinds de nieuwe Woningwet in 2015 voor een groot deel verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel gaan zitten, mogen huurders niet ontbreken.

De huurdersvereniging praat en denkt ook mee over de Prestatieafspraken die de gemeente en Woningstichting Viverion jaarlijks maken over wonen in de gemeente. Zo is de huurdersvereniging al aan het begin van het onderhandelingstraject betrokken bij de prestatieafspraken en is de vereniging één van de ondertekenende partijen.

Woonbond

Huurdersvereniging De Berkelstreek is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dit is een landelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen bij zijn aangesloten. De Woonbond behartigt de huurdersbelangen bij de regering en de Tweede Kamer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging De Berkelstreek? Of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website; www.hvdeberkelstreek.nl.

Contactgegevens

Vragenformulier huurdersorganisatie

Persoonlijke gegevens
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden