Huurdersvereniging De Berkelstreek

Huurdersvereniging De Berkelstreek

Waar staat Huurdersvereniging ‘De Berkelstreek’ voor?

Wij komen op voor de belangen van (individuele) huurders en woningzoekenden in Barchem, Laren, Holten en de stad Lochem. Dat doen we o.a. door:

  • Ondersteuning van bewonerscommissies. Bewonerscommissies behartigen de belangen van huurders/wijkbewoners als zich problemen voordoen in de wijk.
  • Periodiek overleg met woningstichting Viverion. In dit overleg bespreken we uiteenlopende zaken, zoals renovatie- en nieuwbouwplannen, de jaarlijkse huurverhoging, begroting, klachten van huurders en nieuw beleid.
  • Vertegenwoordiging van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente. Hierbij gaat het om beleid op het gebied van o.a. woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en renovatie/onderhoud.

Onze vereniging heeft een eigen beleid en een eigen mening.

Lidmaatschap is gratis

Alle huurders en woningzoekenden in het werkgebied van de vereniging kunnen gratis lid worden van de vereniging. U kunt zich aanmelden via de website van de vereniging: www.hvdeberkelstreek.nl 

Samenstelling van het bestuur

Op 2 juli 2020 was de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden hebben hier een nieuw bestuur gekozen. Het tijdelijke interim-bestuur is daarmee afgetreden. Het bestuur bestaat uit:

  • Yvonne Reinders, voorzitter
  • Loes Huizing, secretaris
  • Paul Oort, penningmeester
  • Mohamed Saad, aspirant bestuurslid

Waarom een huurdersvereniging?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen voorgedaan in de volkshuisvesting. Sinds de invoering van de Woningwet in 2015, is de niet langer de taak van het rijk om te zorgen voor voldoende en betaalbare huurwoningen, maar de taak van de gemeente.

Ook verhuurders krijgen meer bevoegdheden. Zo worden huurders betrokken bij het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar als een gemeente en woningcorporatie om de tafel gaan zitten, mogen huurders niet ontbreken. Die taak neemt de huurdersvereniging op zich.

De huurdersvereniging praat en denkt mee over de Prestatieafspraken die de gemeente en woningstichting Viverion elk jaar maken over wonen in de gemeente. Zo is de huurdersvereniging al aan het begin van het onderhandelingstraject betrokken bij de Prestatieafspraken en is de vereniging een van de ondertekenende partijen.

Woonbond

Huurdersvereniging De Berkelstreek is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond. Dat is een landelijke, onafhankelijke organisatie waar veel huurdersverenigingen bij zijn aangesloten. De Woonbond heeft veel kennis en helpt De Berkelstreek bij het opzetten van alle werkzaamheden. De Woonbond behartigt daarnaast de belangen van huurders bij de regering en de Tweede Kamer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Huurdersvereniging De Berkelstreek? Of wilt u lid worden? Ga dan naar onze website: www.hvdeberkelstreek.nl. Op de website plaatsen we ook regelmatig nieuws van de vereniging.

Contactgegevens

Vragenformulier huurdersorganisatie

Persoonlijke gegevens
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden