Stichting Huurdersbelang GBH

Stichting Huurdersbelang GBH is op 16 oktober 2019 ontstaan uit de fusie van Huurdersvereniging Goor e.o. en het Huurdersplatform Ambt Delden. Op pagina 5 van het Hofweekblad van 13 november 2019 leest u een interview waarin wij ons voorstellen.

Wat staat Stichting Huurdersbelang GBH voor?

Wij komen op voor de belangen van huurders in Goor, Bentelo, Hengevelde en Ambt Delden. Dat doen we door: 

  • ondersteuning van bewonerscommissies. Zij behartigen de belangen van huurders/wijkbewoners als zich problemen voordoen in de wijk 
  • vertegenwoordiging van huurders in overlegsituaties met de verhuurder en de gemeente Hof van Twente. Hierbij gaat het om beleid op het gebied van o.a. woonlasten, jaarlijkse huurverhoging, woningtoewijzing, woning uitzetting en onderhoud.

Samenstelling van het dagelijks bestuur

  • AndrĂ© Morsink, voorzitter
  • Frits de Groot, secretaris
  • Harry Verheul, penningmeester
  • Gerrit Wolfs, Bentelo/ Hengevelde/Ambt Delden
  • Yakup Kekik, Goor

Waarom een huurdersorganisatie?

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de volkshuisvesting voorgedaan. De verantwoording voor het volkshuisvestingsbeleid verschuift voor een groot deel van het Rijk naar de gemeenten. Ook de verhuurders krijgen grotere bevoegdheden, zoals het vaststellen van de jaarlijkse huurverhogingen. De huren zullen blijven stijgen. Als individuele huurder kun je daar weinig aan doen. Maar waar gemeente en woningcorporatie om de tafel gaan zitten, mogen huurders niet ontbreken. Gemeenten en woningcorporaties worden door het Rijk verplicht gesteld op onderdelen van het volkshuisvestingsbeleid inspraak te bieden aan organisaties van huurders. Het ligt nu voor een groot deel aan de huurders om hier gebruik van te maken en een gelijkwaardige positie ten opzichte van de gemeente en de verhuurder te bereiken.

Jaarverslag 2018 en Algemene Huurdersvergadering 2019

Jaarlijks legt de Huurdersorganisatie Goor (sinds 16 oktober 2019 Stichting Huurdersbelang GBH) in een verslag verantwoording af over de activiteiten, inkomsten en uitgaven in het voorgaande jaar. Dit verslag wordt besproken in een algemene huurdersvergadering. In 2019 vond de jaarlijkse huurdersvergadering plaats op 25 april. Tijdens de bijeenkomst werd ook vooruitgeblikt op 2019. Het verslag van de algemene huurdersvergadering vindt u hier.

Contactgegevens

Vragenformulier huurdersorganisatie

Persoonlijke gegevens
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden