Stichting Huurdersbelangen Diepenheim/Markelo/Rijssen

Stichting Huurdersbelangen Diepenheim/Markelo/Rijssen is in 2002 voortgekomen uit een fusie met huurdersvertegenwoordigers van Sint Jozef, A.W.R uit Rijssen en de woningcorporatie uit Diepenheim/Markelo. In onze statuten staat dat wij de huurders uit de bovengenoemde plaatsen vertegenwoordigen. Klachten van huurders moeten eerst bij Viverion worden gemeld. Als men er niet uitkomt proberen wij ze te ondersteunen.

Onze stichting is lid van de Nederlandse Woonbond. Dit betekent dat de stichting hier, indien nodig, terecht kan voor ondersteuning en advies. Wij proberen de huurders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit doen wij in overleg met Viverion over allerlei zaken die huurders aangaan zoals: - Woonlasten - Woningtoewijzing - Jaarlijkse huurverhoging - Onderhoudsbeleid - Prestatie afspraken met de gemeente e.d. We overleggen ook met andere huurdersvertegenwoordigers in de omgeving. (Huurdersvereniging Goor e.o. en Huurdersvereniging Lochem), over zaken waarin wij elkaar kunnen helpen. Onze stichting heeft met Viverion een participatieovereenkomst, waarin onder andere staat vermeld waar we met elkaar over praten en hoe we met elkaar omgaan. 

Maandelijks hebben we een overleg met de directie/management van Viverion, waarin zaken aan de orde komen zoals de (jaarlijkse) huurverhoging, jaarrekening, jaar- verslag, onderhoudsplanning, verhuurbeleid en andere zaken die we van belang achten om aan de orde te stellen. Onze stichting ontvangt jaarlijks van Viverion een subsidie voor het uitvoeren van haar taken en werkzaamheden.

OPROEP: Onze huurdersorganisatie is op zoek naar leden die de huurders in Diepenheim willen vertegenwoordigen. Interesse? Stuurt u ons dan een mail of bel ons!

V.l.n.r.: zittend Meta Steijsiger (penningmeester/notulist), Henk Smit, Yvonne van Tongeren (secretaris), Janny v/d Veen, André Lammertink (voorzitter). Staand: Jan Nijland, Jan Beumer, Henk v/d Maat.

Vragenformulier huurdersorganisatie

Persoonlijke gegevens

Stichting Huurdersbelangen
Diepenheim/Markelo/Rijssen 

Secretariaat: p/a W. Göttelaan 64, 7475 CJ, Markelo
E. stichtinghuurdersbelangendmr@outlook.com 

T. 06 - 23 83 48 25
(voorzitter André Lammertink)
T. 06- 16 27 50 29
(secretaris Yvonne van Tongeren)
T. 06 - 40 28 00 29
(penningmeester Meta Steijsiger)

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden