Contact

Wat is planmatig onderhoud?

Het woongenot van onze huurders is ons veel waard. Daarom onderhouden wij onze woningen goed. Dat doen we met vaste tussenpozen. We noemen we dit planmatig onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan schilderwerk. 

Om te bepalen wanneer we welk onderhoud moeten uitvoeren, inspecteren wij steekproefsgewijs de buiten- en binnenkant van woningen. Deze inspecties doen wij voortdurend. U ontvangt hierover van tevoren een brief. Wij vragen u dan hieraan mee te werken. U kunt de inspecteur altijd vragen zich te legitimeren.  

We kunnen ons voorstellen dat u het prettig vindt om te weten of wij binnenkort ook aan uw woning planmatig onderhoud komen uitvoeren. Daarom plaatsen wij aan het begin van ieder jaar een overzicht van de in dat jaar geplande onderhoudsactiviteiten.

Belangrijk! Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat in de loop van het jaar de planning op onderdelen wordt gewijzigd. Voordat we starten met het planmatig onderhoud aan uw woning, ontvangt u altijd een brief.