Wat is flora en fauna?

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet beschermt natuurgebieden en planten- en dierensoorten. En dat is nodig, zeker in onze dichtbevolkte samenleving.

Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige diersoorten, zoals vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en steenuilen, zijn extra kwetsbaar. Daarom heeft iedereen in Nederland een zorgplicht. Op de website van de Rijksoverheid leest u hier alles over.

Wat betekent de wet voor corporaties?

Voor woningcorporaties houdt de Wet natuurbescherming in dat wij voorafgaand aan een renovatie- of nieuwbouwproject moeten onderzoeken of het project schadelijk is voor planten of dieren. Raken er geen dieren bij gewond of gedood? Worden hun nesten, holen, of verblijfplaatsen niet beschadigd, vernield of verstoord? Of verstoren we het broedseizoen?

Dit laten we onderzoeken door ecologisch adviesbureau Eelerwoude. Dat betekent dat medewerkers van Eelerwoude in uw buurt kunnen rondlopen en foto’s maken, ook 's avonds. Zij weten alles over beschermde flora- en faunasoorten en vertellen ons of er maatregelen nodig zijn. Denkt u hierbij aan het plaatsen van nestkasten, vleermuiskasten of het (gedeeltelijk) toegankelijk houden van spouwmuren of daken. De onderzoeksperiode hiervan is gebonden aan het seizoen waarin soorten actief zijn en het onderzoek zelf is tijdrovend. Na het onderzoek weten we waar we rekening mee moeten houden en hoe we de lokale plant- en diersoorten in het gebied beschermen.